• En
    /  4
عنوان : برگزاری جلسه شورای معاونین
کد خبر : ۱۳۵۹۵۲
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ 
ساعت : ۸:۱۳:۳۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری جلسه شورای معاونین

در جلسه مذکور عملکرد ترافیک و درآمد پست استان و شهرستان یزد در 23 روزه بهمن ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه ماه و سال قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان یزد ، مدیرکل پست استان در ابتدای جلسه ضمن عرض خدا قوت به همکاران با اشاره به اهمیت نیروی انسانی ، نیروی انسانی متعهد و مسئولیت پذیر را از مهمترین  سرمایه های شرکت ملی پست دانست و افزود: با برنامه ریزی صحیح و ایجاد انگیزه می توان از این سرمایه به نحو احسن در جهت پیشرفت شبکه  استفاده کرد.

مسعود دهقان تصریح کرد: کیفیت با حس مسئولیت پذیری کارکنان رابطه مستقیم دارد و با هم گره خورده است و هر چه تعهد و حس مسئولیت پذیری کارکنان بالاتر رود کیفیت هم افزایش می یابد و بالتبع رضایت  بیشتر مردم را بدنبال خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بخش توزیع به عنوان نقطه قوت و مزیت رقابتی در کنار اپراتورهای جدید گفت: یکی از مهم ترین اقداماتی که باید مدنظر کارکنان  بخصوص  کارکنان حوزه فنی باشد، بحث کیفیت و ارائه خدمات مناسب و در نهایت جلب رضایت مردم است.

مدیر کل پست استان بیان داشت:  شرکت ملی پست جهت پیشبرد اهداف خود نیاز به تفکر سیستمی و جدید دارد و باید تفکر سیستمی و شبکه ای جایگزین تفکر فردی و تک محوری شده و از این طریق اثربخشی امور را افزایش داده و با ایجاد همبستگی شغلی، سطح بهره وری را ارتقاء داد.

 لفاف بندی مناسب مرسولات بخصوص هدایا و شیرینی درروزهای پایانی سال ، نهایت دقت و حفاظت از مرسولات ، چیدمان مناسب مرسولات در زمان بارگیری و توجیه و آموزش همکاران در این بخش از موارد مورد تاکید مدیر کل به همکاران حوزه فنی و اجراء بود.

 تلاش و جدیت بیشتر در روزهای پایانی سال ،استفاده بهینه از توان پرسنل، افزایش انگیزه در کارکنان ،افزایش درآمد ،کاهش هزینه ها ، مشتری مداری و تسریع در وصول مطالبات از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

در ادامه جلسه عملکرد ترافیک و درآمد پست استان و شهرستان یزد در 23 روزه بهمن ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه ماه و سال قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هریک از اعضا به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص موضوعات مطروحه پرداختند و در این راستا تصمیماتی اتخاذ گردید.


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0