پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • فا
new
news categories 

slider

ساعت

Tuesday, 12 November 2019


اخبار
news code : 156175  |  event date : 11/12/2019 16:7:52
عضو هیئت مدیره در این سفر ضمن دیدار با معاون استاندار یزد ، از بخش ها و واحدهای مختلف پست استان یزد بازدید به عمل آورد و طی جلسه ای با موزعین سخت کوش استان ، در جریان مسایل ومشكلات آنها قرار گرفت
news code : 156019  |  event date : 11/5/2019 12:40:10
سومین جلسه شورای فرهنگی اداره کل پست استان یزد در سال جاری به ریاست مدیر کل پست استان و با حضور کلیه اعضاء در دفتر مدیریت این اداره کل برگزار گردید.
news code : 156018  |  event date : 11/5/2019 12:34:4
دوره‌ آموزشی آشنایی با بی ترتیبی های خدمات پستی با هدف آشنایی کارکنان و متصدیان واحدهای اجرایی با عوامل تأثیر‏گذار بر وقوع بی ترتیبی ها و راهکار های کاهش آن در اداره کل پست استان یزد برگزار گردید.
news code : 156011  |  event date : 11/4/2019 15:45:35
Page1of8123456...8.Next.go

گروه دورانV5.5.3.0